Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Somut Olmayan Kültürel Miras

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO, 2003 yılında, temel amacı yaşayan kültürel mirası korumak olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların, kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamaları, temsilleri, anlatımları, bilgileri ve becerileri ile bunlara ilişkin araç gereç ve kültürel mekânların da içinde bulunduğu unsurlar şeklinde tanımlanabilir. Somut olmayan kültürel miras, bir anlamda insanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı, aktararak yaşattığı, ortak belleğidir. Ülkemiz, 2006 yılında UNESCO-Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine resmen taraf olmuştur.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında, 2008 yılında SOKÜM Antalya İl Tespit Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun gerçekleştirmiş olduğu   çalışmalar sonucu Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras değerlerinin kayıt altına alındığı “Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri”ne, Antalya’dan toplam -40- unsurun kaydı gerçekleştirilmiştir.

SOKÜM Envanter Tablosu için tıklayınız.