Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Koleksiyonculuk

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun’un 26. maddesi doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlığımızca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler. 

Koleksiyoncuların başvuru koşulları ile uymaları zorunlu usul, esaslar ve bunların gözetim, denetim ilkeleri "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleriyle belirlenmiş olup Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Koleksiyon İzin Belgesi almak isteyenler, koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak ilgili Yönetmelik'teki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunabilirler. Koleksiyoncular, anılan Yönetmelik gereğince, taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek, ilgili müzeye tescil ettirmek zorundadır. 

Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır kültür ve tabiat varlığını, bağlı olduğu müze müdürlüğüne, on beş gün önce haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir, Bakanlık denetimindeki özel müzelere ve koleksiyonculara devredebilir veya öncelik Bakanlığa ait olmak üzere satabilir.

2021 yılı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı  ilimizdeki müzeler denetiminde 64 adet koleksiyoncu faaliyet göstermektedir.


İlimizdeki Koleksiyoncuların Müzelere Göre Dağılımı

 Bağlı Bulunduğu Müze Müdürlüğü   Koleksiyoncu Sayısı  
 Antalya Müze Müdürlüğü 44
 Alanya Müze Müdürlüğü 13
 Size Müze Müdürlüğü 2
 Elmalı Müze Müdürlüğü 2
 Demre Müze Müdürlüğü 3