Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hıdırellez

Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilmesi nedeniyle kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Hıdırellez Türkiye’nin büyük bir kısmında olduğu gibi Antalya’da da mevsimlik bir bayram olarak çeşitli etkinlikler ve doğanın uyanışı ile ilgili yapılan ritüellerle kutlanmaktadır. Bütün bu uygulamalar ve ritüeller bir sonraki yılın bolluk, bereket, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi için yapılan dileklere dayanmaktadır.  Hıdırellez gününden önce evler baştanbaşa temizlenir. Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inanışı yaygındır.

Hıdırellez.jpg