Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Dağ ve Doğa Yürüyüşü

DAĞ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Antalya;
iklimi, coğrafi yapısı, tarih ve kültürle iç içe geçmiş doğal güzellikleriyle, dağ ve doğa yürüyüşü sporları açısından çok çeşitli seçenekler sunmaktadır. Toros Dağları’nın batı uzantılarından Beydağları, Elmalı Ovası’nın güneybatısında yer alan Akdağ, Kıbrık Deresi'nin doğusundan başlayarak doğuda Avlan Gölü'ne kadar uzanan Susuz Dağlar, dağ ve doğa yürüyüşü etkinlikleri için eşsiz yerlerdir. Tekedoruğu, Bakirli Dağı, Tahtalı Dağı ve Kızlar Sivrisi, Beydağları'nın önemli doruklarıdır. Tahtalı Dağı'na tırmanış, Akdeniz'i gören sırtlar üzerinden yapıldığında eşsiz manzaralar sunar. Yıl boyu Beydağları'na gezi düzenlemek olanaklıdır; ancak Nisan, Mayıs, Haziran ayları, iklimin uygunluğu ve yörenin flora zenginliğinin belirdiği dönem olması nedeniyle daha uygundur. 

Antalya’da dağ ve doğa yürüyüşü yapılan pek çok parkurda yürüyüşçülere, eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra, tarihi ve arkeolojik zenginlikler de eşlik etmektedir. Yeni eklenen rotalarla uzunluğu 540 km’yi bulan ve izleği boyunca 19 antik kenti birbirine bağlayan Likya Yolu, dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösterilmektedir.

Likya Yolu, Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanır. Sahil ve dağlar arasından geçen; genel olarak Roma yolları, eski patikalar ve katır yollarından oluşur. Parkur boyunca  Kabak Koyu, Cennet Koyu, Kelebekler Vadisi, Patara, Kekova, Korsan Koyu, Gelidonya Feneri, Adrasan, Çıralı… gibi doğal güzellikleri; Antiphellos, Sdyma, Letoon, Limyra, Simena, Xanthos, Patara, Apollonia, Chimera, Myra, Olympos, Phaselis… gibi antik kentleri görmek; bakir koylarda yüzerek yol üzerindeki yerleşim birimlerinde, konaklama tesislerinde ya da kurulacak çadırlarda konaklamak mümkündür. 
Likya Yolu ile ilgili detaylı bilgi için https://likyayolu.ktb.gov.tr web adresi ziyaret edilebilir.

Antalya’da dağ ve doğa yürüyüşü kapsamında değerlendirilebilecek bir başka önemli rota; bir kolu Perge, diğer kolu Aspendos’tan olmak üzere, Antalya il sınırları içinde başlayıp Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusunda, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sona eren St. Paul (Aziz Paulus) Yolu’dur. 500 km toplam uzunluğu ile Likya Yolu’ndan sonra, Türkiye’nin işaretlenmiş en uzun mesafeli ikinci uluslararası doğa yürüyüşü özelliğine sahip olan St. Paul Yolu’nu dağ ve doğa yürüyüşünün yanı sıra, kültür turizmi ve inanç turizmi kapsamında, her yıl çok sayıda turist yürümektedir. Yürüyüş rotası; harita üzerine işaretlendiği gibi, arazide de yürüyüş güzergahları ve yönleri, tabelalar ve kırmızı-beyaz renkli boyalarla işaretlenmiştir. Tamamı yaklaşık 14 gün süren yürüyüş programı boyunca yürüyüş rotası üzerinde bulunan doğal güzelliklerin yanı sıra çok sayıda antik kenti görmek; köy evlerinde, küçük pansiyonlarda ya da çadırlarda konaklamak mümkündür.  

Bey Dağları

Toros Dağları’nın batı uzantılarından Bey Dağları, Antalya sınırları içindedir. Bey Dağları grubu, Antalya Körfezi'nin batısında, kuzey-güney doğrultusunda körfeze paralel olarak uzanır. 600-3086 m. rakımlar arasında yer alan dağlar jeolog ve coğrafya bilimciler için çok değişik olanaklar sunar.

Tekedoruğu, Bakirli Dağı, Tahtalı Dağı ve Kızlar Sivrisi önemli doruklarıdır. En yüksek doruğu 3086 m. ile Kızlar Sivrisi'dir. Dağcılar bu doruğa sedir ormanlarıyla kaplı Çamçukuru Vadisi’nden ulaşır. Vadiye en kolay ulaşım Antalya- Elmalı yolu iledir. Dağa tırmanış bir gün içerisinde tamamlanabilir. Kemer'in batısındaki Tahtalı Dağı ilginç yamaçlarla süslüdür. Yükseltileri 2360 m'ye uzanır. Çam ve karışık ağaçlı ormanlar 2000 m'ye kadar uzanır. Tahtalı Dağı'na tırmanış Soğukpınar'dan başlar ve Akdeniz'i gören sırtlar üzerinden yapıldığında eşsiz manzaralar sunar. Soğukpınar’dan kısa bir yürüyüş ve tırmanış ile kamp alanına ulaşılır. Yıl boyu Bey Dağları'na gezi düzenlemek olanaklıdır. Ancak nisan, mayıs, haziran ayları iklimin uygunluğu ve yörenin flora zenginliğinin belirdiği dönem olması nedeniyle daha uygundur. Alanya'dan son zamanlarda, dağ turizmi, trekking ve amatör dağcılığa elverişli gelişme başta Akdağ (2451m kuzey-doğu) ve Cebelireis Dağı (1649m Dim yöresi) olmak üzere göstermeye başlamıştır. Akdağ bakanlığımızca "Kış Sporları Turizm Merkezi" ilan edilmiştir.

Akdağ

Elmalı Ovası’nın güneybatısında yer alan Akdağ, Muğla sınırına paralel uzanır. Yüksek ve toplu bir dağ kabarığıdır. Düzensiz bir kubbe şeklinde uzanan sivri ve keskin sırtlı tepeler üzerinde bol otlu, bol sulu çayırlar, karstik ya da buzul çukurlar vardır. At Kuyruk Sallamaz Tepesi (Uyluk) denen doruğun yüksekliği yaklaşık 3024 m'dir. Oldukça sivridir. Eteklerine doğru düzgün şekilde alçalan Akdağ'ın bu kesimlerinde orman örtüsü yer alır. Ayrıca aynı bölgede yer yer Çukurardıç gibi düzlüklere rastlanmaktadır. Akdağ'ın güney eteklerinde yer alan yaylaların aşağısında derin Lengüme Boğazı yer almaktadır,

Susuz Dağlar

Kıbrık Deresi'nin doğusundan başlayarak doğuda Avlan Gölü'ne kadar uzanan bu dağlar toplu ve geniş bir dağ kütlesidir. Sivri olmayan tepelerden oluşmuştur. Tepelerin arası çanak biçimindedir. Bunların birçoğunda ilkbaharda su birikir ve belirli bir süre sonra çekilir. Bu nedenle dağın üst kısımları kuru ve susuzdur. Bitki örtüsü seyrek otlardan oluşur. Kuzeybatı ve güney yüzlerinin eteklerinde ise geniş ormanlık alanlarla kaplıdır. Güneyde uzanan Kohu Dağı (2400 m.) Köyre Gediği'nden başlar, batı ucunda Sinekçibeli Geçidi yer alır.

Alaca Dağ

Kohu Dağı'ndan başlayarak güneye doğru uzanıp Finike ile Kaş'ı birbirinden ayıran bir dağdır. En yüksek tepesi 2336 m. ile Toy!ak Karlığı Tepesi'dir. Alaca Dağ’ın tüm etekleri ormanlarla kaplıdır. Denize dik iner.

Bey Dağları

Tam anlamıyla düzgün bir sıra dağ olan Bey Dağları güney–kuzey doğrultusunda uzanmaktadır. Tekeli Yaylası’nın doğusunda yer alır. Kıyı sıradağları ve asıl Bey Dağları adını alan birbirinden farklı ve paralel sıra dağdan oluşmuştur. Asıl Bey Dağları kalker oluşumludur. Güneyden kuzeye doğru Avlanbeyi Geçidi’nden başlayarak Yazır köyüne doğru uzanır. Düzenli bir vadi görmek olanaksızdır. Kıyı sıradağları, Alagır Çayı ile Antalya Körfezi arasında uzanır, deniz kıyısında birden yükselen kabartılara sahiptir.

 
Tahtalı Dağı

Bir çadır biçiminde yükselen Tahtalı Dağları kıyı sıradağlarının en yüksek ve en ilginç olanıdır. Göynük Çayının kuzeyinde yer alan Sarıçınar Dağı'nın yüksekliği 1811 m'yi bulur. Denize dik yamaçlar halinde iner.

Geyik Dağları

Antalya’nın doğusunda Taşeli Platosu üzerinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanırlar. Yüksek bir deve hörgücü biçiminde bir sırt durumundadır. Kuzeye bakan kısımlarda yaz aylarında bile kar bulunur. Bu dağlar dizi halinde Konya, Karaman ile Antalya arasında bir sınır çizerler. Kaş’ta, Lykia şehirlerinin birbirine yakın olması bu kentleri yürüyerek görmek isteyenler için yürüyüş güzergahları sunmaktadır. Yarımada, Limanağzı, Gedife Tepesi, Fpellos, Gökçeören, Asaz Dağı, Gömbe Yaylası alternatif yürüyüş parkurlarıdır.


ATLI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Antalya bölgesinde, Kemer’de Belek ve Side Titreyengöl’de, seyahat acentalarının düzenlediği organize turlar yapılmaktadır.