Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mavi Bayrak

Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül; deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını ve plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğini garanti etmektedir. Bu nedenle Mavi Bayrak, bir marka veya “Eko-Label” özelliğini taşımaktadır.

Mavi Bayrak Ödülü konusunda plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriter bulunmaktadır. İlimizde yüzme sezonu 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında olup bu tarihler arasında deniz suyunun kontrolü amacı ile plajlardan 15 gün ara ile deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır. Bu analizler “Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri” kapsamında değerlendirilmektedir. Marinalar için deniz suyu analizi istenmemekte sadece deniz suyunun fiziksel görüntüsü değerlendirilmektedir. Söz konusu numune alma ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da bir kısmı finanse edilmektedir.

Antalya İli sahip olduğu 201 Mavi Bayraklı plaj ile Dünyada 1. sıradadır. (Mavi Bayrak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) 1987'den beri yürüttüğü; deniz ve göl sularının temizliğini, çevre yönetiminin önemini, plaj hizmetlerindeki donanım ve güvenliği yükseltmeyi amaçlayan bir programdır.) Ülkemizde 1993'de Akdeniz kıyılarımızda başlatılan program çalışmaları, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) üyesi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülmektedir.
İlimizde Mavi Bayrak programının düzenli ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla; Antalya Valiliğinin Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve TÜRÇEV tarafından oluşan komisyon, kurulduğu 2003 yılından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. 2016 yılında Mavi Bayrak Komisyonu tarafından 467 plaj, marina ve yat denetimi gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizdeki mavi bayrak ödülü 2016 yılında 477’ye yükselmiştir. (444 plaj, 21 marina ve 12 yat) Ülkemiz, mavi bayrak uygulaması yapan 50 ülke arasında, plaj sıralamasında 444 ödüllü plajı ile ikinci sırada yer almaktadır. Birinci sırada ise 588 plajla İspanya bulunmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ilimizde 2003 yılında 59 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, 2016 yılında 201’e çıkmıştır. Ayrıca 5 marina ve 5 yat Mavi Bayrak almıştır.