Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güzel Sanatlar Galerileri Kuruluş Amacı

Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Müdürlüklerinin kuruluş amacı;
• Sanatçılarımıza sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,
• Yetenekli genç sanatçıları desteklemek,
• Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek,
• Plastik sanatlar alanında konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri düzenlemek,
• Sanatseverlere ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmaktır.
 
Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Müdürlükleri, plastik sanatlar alanında öncelikle sanatsal yeterlikli sergiler, yan faaliyet olarak da konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak, halkımızın sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, bu alanda çalışan usta ve genç sanatçılarımızla amatörlere sergileme ve çalışma olanağı yaratmak yönünde çalışmalar yaparlar.
 
Yurt düzeyinde çeşitli illerde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş 49 Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu galeriler Ankara dışında, bulundukları illerin İl Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedirler.
 
Devlet galerilerinde sergi açabilmek için herhangi bir ücret ödenmez. Sanatçıların eserlerini satmaları serbesttir, satılan eserlerden komisyon da alınmaz. Sanatsal yönden yeterli her sanatçı, sergisini açabilmek için Devlet Güzel Sanatlar Galerisine başvuruda bulunabilir.
 
Bir Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde sergi açabilmek için sanatçılarının başvurularını doğrudan o galerinin müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği uyarınca her galeri için her yıl, üyeleri yenilenen, bağımsız Seçici Kurullar oluşturulmakta ve bu Seçici Kurullar yıl içinde belirli aralıklarla toplanarak sanatçıların sergi açma taleplerini değerlendirip, sergilerin sanatsal yönden galeri salonlarında açılıp, açılamayacağına karar vermektedirler. Sanatsal yönden seçici kurulun olumlu görüşünü alan sanatçıya, galeri müdürlüğünce, programı dahilinde salon tahsisi yapılır.

Bu sanat kuruluşlarımızın büyük bir bölümünde, 01 Eylül - 30 Haziran tarihleri arasında plastik sanatlar alanında kurslar düzenlendiği gibi, Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kursları da verilmektedir.
 
Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, 01 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında kapalı olup, yılın diğer aylarını kapsayan sergi sezonunda ise, Pazar günleri dışında her gün mesai saatleri içinde izleyicilere açıktır.