Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Antalya’dan Dört Unsur Daha “Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri”ne Kaydedildi

Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras değerlerinin ve kültür hazinelerinin kayıt altına alındığı Kültür ve Turizm Bakanlığı “Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri”ne Antalya’dan 4 unsur daha kaydedildi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Antalya İl Tespit Kurulu’nun 2022 yılında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hazırlanan “Ormana Mahallesi’nde Gılamık Dokumacılığı” “Geleneksel Söğle Peyniri Yapımı”, “Ceceler Mahallesi’nde İftar Daveti Geleneği” ve “Hıdırellez” başlıklı dosyalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilerek, bu unsurların da Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne dâhil edilmesi sağlandı. Böylelikle, Antalya’nın daha önce 21 olan envantere kayıtlı unsur sayısı, 25’e yükselmiş oldu.

Gılamık Dokuma.jpeg

SOKUM Kapak.JPG

Antalya’daki somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) çalışmalarını ilgili kurum, kuruluş ve uzmanlarla iş birliği içinde yürütmekle görevli olan ve ilk olarak 2008 yılında oluşturulan “Somut Olmayan Kültürel Miras Antalya İl Tespit Kurulu”, 2008-2021 yılları arasında toplam 21 unsurun envantere dahil edilmesini sağlamıştı. Bu unsurlar “Tirmis Yapımı ve Tirmisçilik”, “Boğaz Çalma Geleneği”, “Ebru Sanatı”, “Kahve Geleneği”, “Nazarlık Geleneği ve Nazarboncuğu”, “Geleneksel Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreş Festivali”, “Hamam Geleneği ve Kültürü”, “Oya ve Oyacılık Kültürü”, “Kaşıkçılık”, “Döşemealtı Halıcılığı”, “Çorap Örücülüğü”, “Fığla Bardağı Yapımcılığı”, “Pıngıdık Oyunu”, “Yorgancılık Sanatı ve Yorgan Geleneği”, “Alanya-Gökbel Yağlı Güreş Festivali Geleneği”, “Alafaradın Kilim Dokumacılığı”, “Geleneksel Türk Okçuluğu”, “İbradı Yöresi Ölü Helvası Geleneği”, “Antalya Piyazı ve Piyazcılık”, “Ramazan Bağaçası Geleneği ve Bağaçacılık” ve “Canbazhane/Körmük Geleneği” olarak başlıklandırılıyor. 

Söğle Peyniri.jpeg

Söğle Peyniri_2.jpeg

Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?

Bilindiği üzere UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te gerçekleştirdiği 32. Genel Konferansı’nda, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının muhafazası amacı ile Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti, 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la bu sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur. Ülkemizde somut olmayan kültürel mirasın envanter çalışmaları, illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin koordinasyonunda oluşturulan kurullar vasıtasıyla yürütülmektedir. 

Hıdırellez.jpg

Hıdırellez_2.JPG

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından ilimiz Somut Olmayan Kültürel Mirasına ilişkin tespit, derleme, belgeleme ve envanterleme çalışmalarına 2023 yılında da devam edilecektir.