Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Laertes

Laertes Antik Kenti; Toros Dağları üzerinde, Dim Vadisi ağzında yükselen Cebel-i Reis Dağı'nın güney eteklerinde, deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte kurulmuştur. Alanya’dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır. Antik Çağ'da Dağlık Kilikya olarak bilinen bölgenin sınırları içindedir.

Kentin günümüze kadar gelen önemli kalıntıları; agora, exedra, hamam, sarnıçlar, tiyatro, evler ile İmparator Claudius’a, Apollon’a ve Zeus Megistos’a ait tapınaklardır. Kentte Helenistik Dönem'e ait kalıntıların olmayışı, bu sırada bölgenin korsanların elinde oluşuna ve dolayısıyla imar faaliyetlerinin yeterince yapılamayışına bağlanmaktadır.

Laertes’te bulunan, kentin tarihini daha erkene götüren ve M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen; üzerinde bazı yerel isimlerin de bulunduğu taş yazıt, Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yazıtta eyalet valisinin hizmetkârı ve mülkiyet kavramındaki sorunlar konu edilmektedir. Kentin nekropolü güneydedir. Nekropol alanı içinde çok sayıda ostotek parçası ve ostoteklerin üzerinde durduğu kaideler görülebilmektedir.

  • Laertes
  • Laertes
  • Laertes
  • Laertes
  • Laertes