Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Istlada

Istlada Antik Kenti, günümüze kalmış ilginç mezarları ile Likya'nın küçük boyutlu kentleri arasında en etkileyici olanlarından biridir. Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi sınırları içinde bulunan kentin kalıntıları, Kapaklı ve Hoyran mevkiinde konumlanır. Gerek ünlü Hoyran Mezarı'ndaki ilginç kabartmalardan gerekse okunabilir Likçe yazıtlardan, kentin tarihini en azından M.Ö. 4. yüzyıl başlarına indirmek mümkündür. Apollonia, Aperlai, Phellos veya Isinda gibi ufak bir beyin oturduğu bir kale görünümündeki kentin; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim gördüğü, kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Istlada, Kapaklı Köyü'nde bulunan ünlü “Hoyran Anıtı” adıyla anılan kabartmalı mezarıyla da arkeoloji dünyasında çok özel bir yere sahiptir. Anıt, ana kayanın yontularak ev tipi mezar haline getirilmiş örneğidir. Alınlığın ortasında mezar sahibi, eşi ve oğluyla seçilebilmektedir. Çok basık gotik alınlığın altındaki frizde; ortada bir divan üzerine uzanmış mezar sahibinin ayakucunda askerleri, başucunda ise oğlu, kızı, eşi ve kadınlardan oluşan bir grup, törene iştirak edenleri oluşturmaktadır. Biri kopuk olan akroterlerde dışa dönük olarak sfenks tasvirleri mevcuttur. Anıt, Likya alfabesi ile kazınmış yazıtı ve üzerindeki kabartmalardan, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir.

Akropolün doğu ve kuzeyi kaya mezarları, lahitler ve stel şeklindeki tek blok mezarlarla doludur. Lahitlerin büyük çoğunluğu tipik Likya lahdi formunda; kaide, sanduka ve kapaktan oluşmaktadır. Lahitlerin aralarında steller yer almaktadır. Tümü, yörenin doğal oluşumu olan kireçtaşından yapılmıştır. Kaya mezarları Klasik Çağ'a, lahitlerin tümü ise Roma Çağı'na tarihlenir. Üzerlerindeki kuş tasvirlerinden dolayı horozlu ve güvercinli mezar olarak tanınan kaya mezarı en eski örneklerden biri olup M.Ö. 4. yüzyıl başlarına tarihlenir. Diğer ilginç bir örnek de üzerinde, ayakta savaşçı kabartmasının yer aldığı; tek parça bloktan oluşan stel tarzı mezar anıtı olup tipik kaya mezarları kompleksinin önünde yer alır. Kalıntıların yer aldığı zirveden güneye bakıldığında bölgenin en çarpıcı manzarası olan Gökkaya Koyu ve çevresi görülebilir ki Gökkaya büyük olasılıkla Istlada Antik Kenti'nin limanı görevini de yürütmekteydi.

  • Istlada
  • Istlada
  • Istlada
  • Istlada
  • Istlada
  • Istlada
  • Istlada
  • Istlada