Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Isinda

Isinda Antik Kenti, Kaş ilçesi Belenli Mahallesi'nin yakınındaki tepenin üzerinde ve yamaçlarında kurulmuş küçük bir Likya kentidir. Diğer bazı Likya yerleşimleri gibi daha çok, ufak bir bey ya da sülalenin oturduğu müstahkem bir mevki durumundadır. Yerleşim alanında görülen ve üzerlerinde Likçe yazıt taşıyan iki mezar anıtına dayanarak kentin, M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren var olduğu söylenebilmektedir. Belenli ve Aperlai’den ele geçen yazıtlar, Isinda’nın Aperlai, Apollonia ve Simena ile birlikte bir siyasi birlik kurduğunu belgeler. 

Antik kentin kalıntıları, Belenli'nin üst tarafında kalan orta büyüklükteki bir tepede yer almaktadır. Likçe yazıtı bulunan ev biçiminde iki anıtsal mezar, önemli kalıntılardır. Akropolü çevreleyen ve yörenin doğal oluşumu kireçtaşı bloklardan yapılmış surların bir bölümü ile sur içinde, yağmur suyu toplamaya yarayan kuyu ve sarnıçlar da görülebilir.

  • Isinda
  • Isinda
  • Isinda
  • Isinda
  • Isinda
  • Isinda
  • Isinda
  • Isinda