Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Antalya’da Devecilik ve Deve Güreşleri Geleneği

Antalya yöresinde deve, Yörük yaşamının ve göçerliğin temelini teşkil ettiği gibi, yarım asır öncesine kadar önemli bir nakil ve seyahat aracı olarak da işlev görmüştür. Yakın zamanlara kadar bölge halkının yaşamında önemli bir yer işgal etmiş olması nedeniyle deve, devecilik ve deveyle ilgili çeşitli konular, Antalya yöresi halk kültüründe son derece zengin bir birikim meydana getirmiştir. Bu birikim halk edebiyatı ürünlerinden halk mimarisine, halk inançlarından halk sporlarına kadar bir çok alanda karşımıza çıkar. 

Geleneksel bir spor olan “deve güreşi”, eşleştirilen iki “pehlivan” devenin çeşitli kurallar çerçevesinde gerçekleştirdiği güce dayalı bir müsabakadır. Erkek develerin birbirleriyle güreşmesi tümüyle doğal bir olaydır ve kızışma döneminde eş seçimi amacıyla yapılan bir rekabet ve mücadeleden ibarettir. Yöre kimliği ve kültürel aidiyeti açısından büyük önem taşıyan deve güreşlerinin ilk olarak ne zaman başladığına dair kesin bilgiler yoktur. Günümüzde düzenli deve güreşi organizasyonları yalnızca Demre ve Kumluca’da karşımıza çıkar. 

Deve güreşi bir spor ve eğlence olmasının ötesinde sosyal işlevleri de olan bir etkinliktir. Güreşlerden elde edilen gelirle okul, huzur evi, öğrenci yurdu, cami, su yolu, köy odası, çeşme gibi sosyal yapılar inşa ettirilmekte ya da hayır gerçekleştirilmektedir. Turizm sektöründe de faydalanılan develer, Antalya'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen göç ve Yörüklük temalı festivallerin de gözdesidir.

  • Deve Güreşi
  • Deve Güreşi
  • Deve Güreşi

Deve güreşi 
Etiketler: tanıtma, film