Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İlçe Merkezindeki Önemli Eserler

CEM SULTAN CAMİ

Osmanlı şehzadesi olan cem sultan’ın Silifke Valisi iken kendi adına yaptırılmış olduğu bu cami ilçe sınırlarında günümüze kadar ayakta kalabilen tek Osmanlı eseridir. Bu sebeple ilk olarak 1954 yılında olmak üzere günümüze kadar üç kez restore edilmiştir. Caminin minaresi yöreye özgü kesme taştan ve tek şerefeli olarak inşa edilmiştir. Cami kare planlı olup, giriş ve asma kat olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Caminin merkezi kubbesi dört yarım kubbe üzerinde oturmakta ve bu yarım kubbeleri de dört büyük sütun taşımaktadır. Caminin girişinin her iki yanındaki bölüm ve minarenin yanındaki şadırvan yapıya sonradan eklenmiştir. Özellikle sahil bölgesinden düzenlenen köy turlarında ziyaret edilen önemli bir yerdir.

NAİM HOCA MEDRESESİ

Dönemin önemli alimlerinden olan Naim Hoca tarafından yaptırılmış olan bu medresede birçok talebe yetiştirilmiştir. Medrese büyük oranda tahrip olmuş ve bu alan üzerine yeni yapılar inşa edilmiştir.

KEMER KÖPRÜ

İlçe merkezinin 7 km uzaklığındaki Umutlu köyünün alt kısmında yer almaktadır. Alara çayı üzerinde Sultan Aleaddin Keykubat tarafından inşa ettirilmiştir. Köprü bir büyük ve bir küçük iki kemerden oluşmaktadır. Köprünün tamamı günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Konya, Alanya, Kervan Yolu’nun önemli geçiş noktasıdır.

ALİ KÖPRÜSÜ

Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik köyünün alt kısmında yer almaktadır. Kemer Köprü gibi bu köprü de Konya -Akseki ve Alanya Selçuklu kervan yolunun geçiş noktasıdır. İki büyük kemerli olan bu yapı diğer köprü gibi sağlam olarak günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.